top of page

valldoreix

Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat. Valldoreix

Es tracta de la reforma interior i restauració de la façana d’una casa aïllada de 1925 situada a Valldoreix, construïda en un entorn natural com a casa d’estiueig.

 

Actualment forma part del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Cugat del Vallès. El nivell d’intervenció, tant a l’exterior com respecte dels elements protegits, intenta formular una proposta d’actuació que asseguri la coherència i compatibilitat d’aquesta amb els valors estètics i compositius presents a l’exterior de l’edifici que motiven la protecció.

 

Es manté la volumetria actual de la casa, amb la planta en forma de creu, amb el porxo d’accés com a element mes destacat a protegir de la casa. La teulada plegada amb teula plana que cobreix la planta no es toca gens, es mantenen també els ràfecs amb els caps de biga.

En general a tot el perímetre de protecció de la casa es conserva la seva composició d’obertures. Aquestes no s’alteren i es rehabiliten, conservant les finestres i els porticons de fusta.

La intervenció en la façana a la part nord construïda posteriorment i no protegida ve donada per tal de comunicar la zona de dia de la casa amb l’espai exterior del jardí, amb la piscina, la terrassa i el porxo, i gaudir de les vistes. Des d’aquesta part de la casa es pot veure  Montserrat, la Mola i el Montseny.

Per els colors s’ha estudiat les tonalitats buscant els colors originals de la casa i amb sintonia amb altres cases similars properes.

F0552_20220705_135.jpg
F0552_20220705_066-HDR.jpg
F0552_20220705_030-HDR.jpg
F0552_20220705_036-HDR.jpg

A l’interior de l’habitatge es redistribueixen els espais mantenint l’estructura actual de la casa amb algunes intervencions puntuals. A la part nord de la casa no protegida, manté la ubicació de la cuina però amb un espai mes obert i diàfan, creant un sol espai de sala, menjador i cuina.

A l’espai de la sala que comunica amb la cuina i menjador s’ha obert el sostre deixant a la vista una part d’una gran encavallada de fusta que forma part de l’estructura de la coberta que estava amagada darrera el cel ras.

Any: 2022

Col·laboradors: Gwamba Consultoria d’Estructures (càlcul estructures)

Fotografia: Fragments

bottom of page