top of page

minoria absoluta

Noves oficines de Minoria Absoluta. Barcelona.

Un antic client a qui havíem fet el projecte d’oficines, necessita ampliar i compra un local en P. Baixa amb accés directe des del carrer.

El local te una gran virtut que es vol potenciar en el projecte: Es un gran espai diàfan de  500 m2 , on l’estructura del sostre, jàsseres metàl·liques rectangulars de gelosia tipus Warren , amb sostre de voltes ceràmiques enguixades sobre biguetes metàl·liques vistes. La majoria de la superfície es amb doble espai, si be existeixen un parell d’altells que sumen uns 150m2 .

El programa ha de permetre cinc despatxos de direcció, una gran sala de reunions, espai de treball per, al menys, deu taules amb facilitat per augmentar-les fins a vint, espais tancats per l’edició de vídeos, espais comuns per la trobada de reunions internes entre els treballadors i espais pel lleure o per menjar, a mes d’una cuina i els banys.

El projecte pretén no perdre l’essència del espais existents. Es manté el gran espai diàfan a doble alçada per a la zona de taules amb ordinadors i pantalles pels treballadors. S’amplia un dels altells, amb un nou forjat de fusta CLT, sobre la zona de treball per fer-hi els despatxos de direcció, tancats amb vidres amb vinils semitransparents que permeten la visibilitat des de dalt cap als espais oberts de baix, però a la vegada es poden aïllar acústicament i tenen la intimitat necessària.

Els espais d’editatge també es tanquen amb parets de vidre i la resta acaba sent un gran espai on es col·loquen les diferents taules de treball, i a la vegada es creen zones d’estada en grup i de visionat de pel·lícules, amb sofàs i grans taules per reunir-se o menjar plegats.

F0560_20220719_037.jpg
F0560_20220719_013-HDR.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2019

Col·laboradors: GAP (instal·lacions), Bernuz Fernandez arquitectes (estructures).

Fotografia: Fragments

bottom of page