top of page

convent

Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Sabadell

arquitectes-sabadell-sausriballonch-convent- (9).jpg

El projecte consisteix en la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres format per 2 cases angleses, una més estreta i amb més profunditat edificada que l’altre, de planta baixa i pis a Sabadell. L’amplada total de l’habitatge (9,40m), permetrà l’ accés tant peatonal com de vehicles.

 

Malgrat que el sostre de planta baixa de cada casa es troba a diferents alçades, les dues estan connectades interiorment a partir d’obertures a la mitgera compartida i exteriorment, comparteixen l’eixida i el cobert ubicat al fons del pati.

 

Atès que el programa de la propietat segueix sent d’habitatge unifamiliar i tenint en compte les necessitats d’una família amb fills i dos cotxes, s’ha optat per mantenir pràcticament la totalitat de la casa en més bon estat, amb sostres alts, paviments hidràulics, escala àmplia, i amb més profunditat edificada i, en canvi, fer de nou, a mode d’ampliació i seguint les mateixes cotes de nivell del forjats, la casa més antiga i en més mal estat. Es manté l’alçada de P.B + 1 en lloc de la P.B + 2 permesa ja que part d’aquesta edificabilitat sobrant l’ocupa el cobert existent d’interès històric.

 

El projecte manté l’escala i la majoria dels envans de la casa que es reforma, a la vegada que la façana del carrer pràcticament no es modifica. L’ampliació aconsegueix que els nous espais quedin lligats als espais existents mitjançant unes obertures a la mitgera més amples a les actuals i espais compartits com el nou pati interior situat davant les escales. L’estructura de l’ampliació és de CLT i compta amb aïllaments d’alta rendibilitat per una qüestió d’eficiència energètica.

 

El programa funcional, s’organitza en dues plantes, la zona de dia en planta baixa, i la de nit en planta pis. A la planta baixa es crea, a part del pati per tal de donar llum a la zona central de la casa, la sala d’estar en un doble espai amb obertures al pati que arriben a 6.00 metres d’alçada. Aquest doble espai permet comunicar amb vistes no només els patis, sinó també comunicar la cuina i el menjador a través d’una gran obertura a la paret mitgera, amb una petita biblioteca a través d’una passera i amb la sortida a la coberta plana a través d’unes escales volades que pengen del sostre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2022

Col.laboradors: Bernuz Fernandez arquitectes (càlcul estructures), GMG (instal·lacions), Xavier Caparrós - Arkitecnix Creatius (arquitecte tècnic).

Fotografia: Fragments

Publicació a Diari de Sabadell – 2022 

bottom of page