top of page

escola pia

Reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres. Sabadell

arquitectes-sabadell-sausriballonch-casa

Adequació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a les necessitats dels nous propietaris, mantenint la tipologia d’origen de la casa, formada per dos casals de quatre metres, molt significativa a Sabadell.
Es manté el volum i distribució interior fins a 14 metres de profunditat que feia originàriament la casa. Malgrat que es tracta d’una reforma integral i la intervenció estructural és important s’han conservat els forjats i la coberta amb bigues de fusta i volta ceràmica, que es deixen vistes.
A partir d’aquests 14 metres i fins als 18 metres que permet l’ordenació, es fa una part completament nova, ben diferenciada de l’existent amb un volum a doble alçada i de coberta plana.


En la composició de la façana es mantenen elements existents com els balcons, ja que és un element compositiu que es va repetint al llarg d’aquest tram de carrer; els dos tenen mides diferents i estan a diferents alçades, però mantenen les mateixes proporcions. S’incorporen però, elements nous com son els porticons.
La planta baixa té un tractament unitari, modulat a partir de l’eix central de la façana. El primer mòdul de l’esquerra és la porta peatonal, en el següent s’integren els armaris de comptadors, i els quatre restants acullen la porta del garatge.

 

Any: 2003-2006

Fotografia: Olga Planas - Núria Vila

Col.laboradors: Manuel Valenciano (arquitecte tècnic), Angel Rodriguez (estructures), Frank Font Construccions (constructor), Industria 29 (il.luminació).

Premi Comissió del Paisatge Urbà de Sabadell, premi PEIPU. Quarta Biennal d’Arquitectura del Vallès 2007

bottom of page