top of page

L' objecte del projecte és la construcció de 4 edificis amb volumetria específica destinats a habitatge de protecció oficial.
L'emplaçament es situa al barri de Torre Romeu a Sabadell en un àmbit que s´ha ordenat de nou mitjançant un Pla Especial. Llinda a l'est amb un parc públic i tot seguit amb el límit de la ciutat de Sabadell amb camps agrícoles. A l'oest llinda amb els antics carrers i edificis que formen part del barri.
El Pla Especial ordena els tres edificis que formen la Serra3 en forma de pinta, amb tres blocs lineals de est a oest. L'edifici de la Serra4 segueix l'alineació del carrer Banyoles, amb un bloc lineal situat perpendicular als blocs de la Serra3.
La proposta uneix i relaciona dos tipologies d'edificis diferents per la seva volumetria, orientació i significat dins el Pla Especial.

arquitectes-sabadell-sausriballonch-edif
arquitectes-sabadell-sausriballonch-edif
arquitectes-sabadell-sausriballonch-edif

 

Any: 2011

Fotografia: sausriballonch

bottom of page