top of page

salut

Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Sabadell

untitled_20221104_115.jpg

Pensant amb la sostenibilitat energètica (ventilació natural, efecte hivernacle..), però també amb el perfil de l’ocupant, es crea un tipus de construcció prefabricada de fusta que respecta el medi ambient, garanteix un estil de vida sostenible, confortable, eficient i saludable: Una BLAUHAUS

Després d’haver construït altres Blauhaus amb llums entre mitgeres de 4 metres (una casa anglesa), ara ho fem amb una llum de 8 metres ( dues cases angleses).

En quan al programa, una casa per una família de 4 membres, la prioritat, per els promotors, es agrupar-ho tot, inclòs el garatge, en Planta Baixa, i ubicar un estudi i una habitació per invitats en Planta Pis.

El projecte el caracteritza l’entrada per un pati amb porta compartida per l’accés peatonal i d’un vehicle. L’espai d’accés es obert i s’hi aboquen l’ habitació principal i la coberta plana de grava del primer sostre. El cotxe queda permanentment ventilat evitant 2 sectors d’incendis independents.

S’ha seguit, tot i ser un casa de doble cos, l’exemple de la tipologia de casa anglesa com una successió d’espais, amb patis (davant, al mig, i al fons) fins arribar a l’eixida amb una escala intermèdia que comunica les dues plantes.

La creació de dobles espais juga un paper important. Aquests ajuden a guanyar volumetria a les zones de l’escala i l’estar, aconseguint vistes cap als diferents patis i punts de la casa, gaudint-les des d’ambdues plantes.

S’ha projectat una casa estanca i aïllada, evitant els ponts tèrmics per aconseguir la mínima càrrega tèrmica i així  fer-la energèticament sostenible.

Les parets de CLT de vàries alçades, contigües i paral·leles a les parets mitgeres existents, són de càrrega. En els patis aquestes parets mitgeres són vistes, es per això que s’ha tingut especial cura en el seu tractament i acabat.

 

Any: 2023

Col.laboradors: Bernuz Fernàndez arquitectes (càlcul estructures), Praxis Resilient Buildings (instal·lacions), Pili Periz i Iván González (arquitectes tècnics),

Egoin (estructura fusta).

Fotografia: Fragments

bottom of page