top of page

cau catau

6 habitages i local amb l'antiga muralla de la ciutat. Sabadell

x-Edificio-Carrer-Valls--Sabadell-SausRi

El projecte neix a partir de la seva ubicació en una cantonada del nucli històric de la ciutat, a la vegada que està envoltat d’edificis molt alts amb façana al Passeig, i la conservació d’un tram de l’antiga muralla de la ciutat.

L'objectiu és que la volumetria de l’edifici resolgui la cantonada i s'integri en el conjunt arquitectònic que l'envolta, convidant a una transició  harmònica i alhora potent entre els edificis del Passeig i l'ordenació de casc antic.

Amb aquesta voluntat es proposa una modificació puntual del Pla General que és aprovada pels organismes públics.

La compacitat dels edificis del Passeig Manresa, segueix pel carrer de les Valls, però al carrer de Jesús  la volumetria ja és més permeable, el volum es buida, es creen uns espais-pati amb vegetació de diferents proporcions, amb diferents funcionalitats i dimensions variables que, d'una banda, es relacionen entre ells i de l'altra, suavitzen la transició entre el gran bloc del Passeig Manresa, cap el casc antic.

L'edifici integra sistemes passius de control tèrmic i instal.lacions de baix consum que garanteixen la qualificació energètica B.

Els patis formen part dels espais de circulació de l'edifici, acompanyen el recorregut de les persones des del carrer fins accedir als habitatges creant sensacions i perspectives diferents.

Ja des de l'inici també es va realitzar una prospecció arqueològica en la que va aparèixer l'antiga muralla i la base de la bastorre que són elements de protecció BCIN, els quals es van incorporar al projecte.

Una planta soterrani allotja l'antiga muralla de la ciutat, la bestorre i el fossat, fins ara enterrats que es poden veure des de la PB i el carrer gràcies a un gran finestral i a una pavimentació transparent en planta baixa  que ressegueix part del perímetre d'aquests elements.

Quan la muralla topa amb la façana del carrer Jesús, el mateix tall del paviment de la planta baixa es prolonga en la façana. En aquesta trobada es produeix una lluerna des de la qual podrem veure la muralla des del carrer de Jesús, a l'hora que creem una entrada de llum natural sobre la muralla.