top of page

esclanyà

Reforma i rehabilitació d'una casa unifamiliar. Esclanyà. Girona

Després d’anys amb segona residència a la platja, els promotors compren una casa a l’interior buscant tranquil·litat. La casa es situa al bell mig del nucli antic. Tot i ser una casa aïllada, a est pràcticament fa mitgera amb l’església del poble i la façana a nord sembla una antiga muralla, doncs a la cantonada forma una torre. Es parteix de dues construccions molt diferents. La part més antiga amb parets i voltes de pedra, coberta de bigues de fusta, rastrells, rasilla ceràmica i teula àrab i paviments de tova manual, es rehabilita. La part més nova, amb forjat de biguetes de formigó i coberta d’uralita s’enderroca per ampliar la casa antiga.

La façana nord és el propi límit de la parcel·la, és per aquest motiu que dins la zona d’ampliació es fa un pati tancat per la pròpia paret de la muralla, i s’obra amb vistes cap al solar contigu no urbanitzable.

L'any 2010 es compra aquest solar per dotar la casa d’un jardí amb hort i piscina. Projecte que també vam tenir la sort de fer.

F0433_20201028_047-HDR.jpg
F0433_20201028_056.jpg
F0433_20201028_042-HDR.jpg
F0433_20201028_023-HDR.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2006

Col·laboradors: Francesc Díaz i Josep Viles (arquitectes tècnics), Ramirez-Barba SL. (constructora).

Fotografia: Fragments

bottom of page