top of page

can marcet

Habitatge unifamiliar aïllat. Matadepera.

matadepera (2).jpeg

L’habitatge s’ubica en una parcel·la rectangular, amb un desnivell de fins a 7 metres des del punt més baix fins al carrer. 

 

Compositivament, s’ha buscat la simplificació de la forma a partir de 2 mòduls rectangulars lligats per passeres i pensant en futurs porxos. La implantació s’ha realitzat tenint en compte evitar al màxim els moviments de terres, raó per la qual s’ha considerat la possibilitat d’entrar directament per la planta primera, tant peatonalment com amb vehicle rodat. Així, apareix un primer espai d’aparcament descobert que s’aboca al jardí a mode de balcó. Des d’aquest punt, s'accedeix al volum de la casa en planta primera on s’organitza la zona de nit i, a través d’unes escales d’un sol tram, es baixa a la zona de dia situada a nivell del jardí. 

Aquest volum s’ha col·locat al llindar del gàlib regulador a nord, per tal d’orientar bé la casa a la vegada que s’aconsegueixen les millors vistes. Les cobertes son planes amb un ampit suficient per tal que quedin amagades les instal·lacions exteriors (plaques solars, etc..) i no siguin visibles ni des del carrer ni des del jardí.

Tota la zona de dia de planta baixa s'ha encarat a la part més gran del jardí, amb finestrals, alguns a doble alçada donat que l'estudi de la planta primera està abocat a un doble espai.

Els promotors estan molt sensibilitzats amb la sostenibilitat i l'eficiència energètica, es per això que s’ha construït la casa amb una estructura de fusta, combinant l’entramat per les parets i el CLT pels elements estructurals. Aquest s’ha polit i deixat vist al sostre i al paviment.

Els forats de la façana sud busquen vistes i els de la façana nord ventilació. En el cas de les façanes sud i oest s’ha previst una segona pell amb screens exteriors per aconseguir l’ombra necessària i tenir un control de la càrrega tèrmica.

 

Els materials a banda de la fusta com a element estructural, son el vidre i els revestiments es tipus Sate amb acabat arrebossat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2021

Col·laboradors: Bernuz Fernández Arquitectes (càlcul estructures)GMG (instal·lacions), Enrique Moreno (arquitecte tècnic), House Habitat (constructor).

Fotografia: House Habitat

bottom of page