top of page

sant joaquim

Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat. Sant Cugat del Vallès

F0637_20230510_118.jpg

Partim d’una casa amb una gran qualitat arquitectònica que es distingeix tant per la seva construcció original  com per la posterior reforma i ampliació que es va dur a terme amb molta sensibilitat.

El nostre projecte de reforma s’ha concebut amb la prioritat de preservar l’essència i qualitat intrínseca que la casa ja desprenia, tot adaptant-la a les necessitats actuals. S’ha realitzat una reforma integral al seu interior, amb l’ús de nous acabats, una distribució renovada i la millora de la connexió dels espais interiors i el jardí.

Es tracta d’una casa que data del 1954, situada a Sant Cugat del Vallès,, i que està en un entorn natural. Originàriament va ser construïda com a casa d’estiueig i el 1992 ja va rebre una reforma significativa que va incloure una part d’ampliació. L’estructura original de la casa consisteix en un volum de planta quadrada amb una teulada plegada amb pendents acabada amb teula. A la planta baixa hi ha un acollidor porxo, mentre que a la planta pis destaquen les terrasses amb baranes i cornises de ceràmica. L’ampliació es fa evident amb un volum de planta baixa i coberta plana amb amplis finestrals que ofereixen vistes al jardí.

 

L’escala es situa al centre de la casa, més oberta, amb més llum natural, esdevé el nexe principal que connecta els diferents espais funcionals de la casa.

 

A l’interior es fomenta una visió panoràmica que permet contemplar els diferents espais, oferint al mateix temps perspectives a racons del jardí i proporcionant entrades de llum natural a l’espai.

 

A la façana es conserven i restauren els elements originals de la casa, incloent-hi les cornises, les baranes i els detalls de ceràmica. S’ha preservat també els ràfecs amb els caps de biga, conservant així l’essència històrica de la casa. El volum de planta baixa s’ha obert al pati amb àmplies finestres i  diverses porxades que conviden a gaudir del jardí en diferents moments i configuracions. Per els colors s’ha mantingut les tonalitats originals amb sintonia amb altres cases d’estil similars a la zona.

 

 

 

 

 

 

Any: 2023

Col.laboradors: Bernuz Fernàndez arquitectes (càlcul estructures), Costa i Climent enginyeria (instal·lacions).

Fotografia: Fragments

bottom of page