top of page

mare de déu

Edifici de 29 habitatges a Sabadell. Barcelona

S.R.Ll.-Ap.Sbll-e01.jpg
S.R.Ll.-Ap.Sbll-e06.jpg

Projecte en un solar en tester amb façana a tres carrers, format per 29 habitatges destinats a lloguer, distribuïts en planta baixa, 2 plantes pis i el sota coberta. La planta soterrani es destina a aparcament.
El programa funcional d’habitatges de petites dimensions permet el disseny de patis interiors al nucli de la parcel.la per poder aportar més llum i noves fonts de ventilació a totes i cadascuna de les habitacions dels habitatges.

Tot l’espai de ventilació interior surt a façana creant un tall visual des de l’interior cap al carrer i viceversa, i augmenta l’entrada de llum i aire al buidat interior.A partir del nucli d’escales i ascensor, es van formant els corredors d’entrada als habitatges a cada planta que van dividint els diferents patis interiors per els habitatges.

A l’accedir a l’edifici, la vista ens ofereix una interessant combinació de patis que perfilen alhora els diferents corredors mentre la llum natural es filtra entre ells de forma juganera. Aquests patis en planta baixa no estan tancats, però es delimiten amb un tractament diferent del paviment format de grava. La façana canvia i es transforma, a partir d’uns mateixos elements compositius que es repeteixen.La façana est crea una pell ampla que fa d’esponja entre l’interior i l’exterior, formant uns balcons, amb un element vertical “costella” que es va repetint seguint un modulatge. Quan l’edifici gira al carrer Mare de Déu de les Neus la façana és més massissa amb algunes obertures verticals que també formen balcons, fins on es produeix el tall. Per contra, la cantonada del carrer Mare de Déu de les Neus amb el carrer Raval de Fora rep un tractament més lleuger, fent de ròtula entre el volum del carrer Convent i el del Raval de Fora.

S.R.Ll.-Ap.Sbll-i03.jpg
MARE DE DEU-2.jpg

PLANTA

SECCIO2.jpg

SECCIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any: 2009-2012

Col.laboradors: Wamba Consultoria d’Estructures (estructures), Àbac Enginyers (instal·lacions), Manuel Valenciano (arquitecte tècnic).

Fotografia: Eugeni Pons

bottom of page