top of page

tres creus

32 habitatges i 4 locals a Sabadell

Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_081.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_109.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_103.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_105.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_048.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_062.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_015.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_064.jpg
Setantaset Sabadell_SausRibaLlonch_021.jpg

Any: 2022

Col.laboradors: Antoni Elvira (arquitecte tècnic), Bernuz-Fernández Arquitectes (càlcul estructures), Oriol Vidal Enginyeria (instal·lacions), Novantia Integral S.A (constructora).

Fotografia: Iñigo Bujedo

bottom of page