escola trenta passes

C.E.I.P. Vilalba Sasserra. Barcelona

arquitectes-sabadell-sausriballonch-esco

L'entorn, un poble tranquil a la falda del montseny amb pocs habitants.

El programa, una escola petita destinada a educació infantil i primària d'una sola línia, i un terreny generós i pràcticament pla.

 

Tot plegat,  ens suggereix un edifici també tranquil, d'una sola planta amb coberta plana, que es dispersa en el terreny generant els diferents espais a l’interior i a l'exterior.

 

L’ orientació és un factor clau en l’organització i distribució dels espais, així com tots els criteris funcionals propis d’una escola.

 

El projecte s'adapta als requeriments constructius tenint en compte la protecció del medi i la facilitat de manteniment per damunt de tot. Els tancaments de façana són amb panells de formigó prefabricat i els tancaments vidriats a sud es protegeixen amb porxos.

arquitectes-sabadell-sausriballonch-esco
arquitectes-sabadell-sausriballonch-esco

2008-201

C.E.I.P. Vilalba Sasserra. Barcelona
Fotografia: Eugeni Pons