top of page

escola trenta passes

C.E.I.P. Vilalba Sasserra. Barcelona

S.R.Ll.-CEIP.TrP-e01-prova.jpg

L'entorn, un poble tranquil a la falda del montseny amb pocs habitants.

El programa, una escola petita destinada a educació infantil i primària d'una sola línia, i un terreny generós i pràcticament pla.

 

Tot plegat,  ens suggereix un edifici també tranquil, d'una sola planta amb coberta plana, que es dispersa en el terreny generant els diferents espais a l’interior i a l'exterior.

 

L’ orientació és un factor clau en l’organització i distribució dels espais, així com tots els criteris funcionals propis d’una escola.

 

El projecte s'adapta als requeriments constructius tenint en compte la protecció del medi i la facilitat de manteniment per damunt de tot. Els tancaments de façana són amb panells de formigó prefabricat i els tancaments vidriats a sud es protegeixen amb porxos.

S.R.Ll.-CEIP.TrP-e14.jpg
planta.JPG

Any: 2008-2010

C.E.I.P. Vilalba Sasserra. Barcelona

Col·laboradors: Bernuz Fernández Arquitectes (càlcul estructures), GMG (instal·lacions),  Antoni Ventura (arquitecte tècnic).
Fotografia: Eugeni Pons

PLANTA 

bottom of page