top of page

gran via

Urbanització àmbit fira. Sabadell

Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de la plaça del lateral de la Fira del terme municipal de Sabadell.

L’àrea d’actuació forma part del programa de transformació urbana Gran Via-Ripoll promogut per l'ajuntament de la Ciutat de Sabadell.

 

L’àmbit limita amb la Gran Via, un dels vials de trànsit rodat més important de la ciutat. Engloba un conjunt d’edificis, principalment d’habitatges i l’edifici de La Fira de Sabadell, amb un espai de places i jardins urbans que els uneix.

Actualment la plaça està formada per un espai obert, de pas per a vianants i bicicletes, desengelat, amb molta superfície de paviment dur i poques ombres.

Es tracta d’un espai de pas per a vianants i bicicletes que connecta el centre de la ciutat amb diversos punts d’interès i dona continuïtat als espais de verd del carrer d’Alfons Sala i la plaça de Clara Campoamor.

S’observa també la importància de la seva connexió amb l’edifici de la Fira que, encara que sigui temporalment, s’utilitza pels diferents actes que es fan.

 

La duna

La solució adoptada pretén crear un pulmó verd a l’àmbit de la Gran Via, vinculat amb el centre de Sabadell i que enllaça amb la plaça de Clara Campoamor.

L’espai de la duna com a element verd amb

La duna és un espai natural amb una topografia lleugerament elevada que actua com a espai de coixí entre el trànsit de la Gran Via i l’espai de vianants. Està format per plantes i arbres per tal de crear l’ombra suficient sobre la duna i generar el microclima adequat pel creixement de les especies arbustives sobre la duna.  Els criteris de selecció de les espècies han estat la seva diversitat, per afavorir la biodiversitat a l’àmbit, que siguin autòctones o resistents al clima.

 

Un camí dins la duna

A l’interior de la duna hi ha un camí amb un recorregut mes amable i integrat a l’espai natural, paral·lel al recorregut mes ample davant l’edifici de La Fira.

 

Espais d’estada

A les corbes de la duna es generen diferents racons d’estada o descans amb bancs i una zona de grades de formigó.

 

L’ombra de les pèrgoles

De la duna neixen les pèrgoles vinculades als racons d’estada amb ombres i es prollonguen creuant la zona de pas davant la Fira.

 

L’espai entre la duna i l’edifici de la Fira és suficientment ampli perquè es pugui vincular als actes de l’edifici.

 

El projecte farà possible que la plaça del lateral de la Fira sigui un espai amb un caràcter dinàmic i multifuncional, i que es percebi com un nou espai verd de referència de la ciutat de Sabadell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any projecte: 2022

Col.laboradors: Antoni Elvira (arquitecte tècnic), Quadrant (enginyeria).

bottom of page