top of page

edificis farinera

3 edificis en l'àmbit del PMU 89

farinera-sausriballonch-arquitectes-sabadell.jpg

L’objecte d’aquest projecte és la construcció del conjunt de 3 edificis dins de l’illa delimitada pels carrers d’Alfons sala, Comte de Reus, Covadonga i prolongació de Metge Mir. Dita illa ha estat objecte del P.M.U 89 per al desenvolupament del subsector 2 de l’Àrea de Transformació d’ús prioritària A2TP en l’Illa delimitada pels carrers d’Alfons Sala, Comte de Reus, Covadonga i prolongació de Metge Mir “La Farinera”.

Edifici 1

Rehabilitació integral amb canvi d’ús, d’una nau industrial catalogada anomenada LA FARINERA. El projecte preveu dividir la nau en 17 habitatges adossats en planta baixa i planta pis, en regim d’HPO.

Edifici 2

Nova construcció d’edifici plurifamiliar en volumetria específica de 59 habitatges lliures, de P.B+ 7 Plantes Pis, local comercial en P. Baixa, i 3 plantes soterrani amb aparcament.

Edifici 3

Nova construcció d’edifici plurifamiliar en volumetria específica de 12 habitatges (25 % HPC+ 75% HPO), de P.B + 3 Plantes Pis i una planta soterrani amb aparcament.

 

 

 

 

 

Any: 2018

Col.laboradors: Bernuz- Fernàndez (càlcul d'estructures) i EMAB Enginyers (enginyeria)

 

bottom of page