top of page

habitatges tres creus

in progress

< Back to Projects
tres creus-arquitectura-sausriballonch.j

edifici farinera


L’edifici de Can Seixanta s’inclou dins la tipologia de Cases-fàbrica del barri del Raval. Una tipologia, exemple del teixit industrial urbà dels segles XVIII i XIX, que es caracteritza per la barreja d’usos industrials i d’habitatge en un context pre-industrial i d’evolució cap a models fabrils característics del s.XIX. Actualment de titularitat pública, és la primera on es planteja una restauració exemplar per destacar aquesta tipologia, adaptant la seva funcionalitat a noves necessitats. La finalitat de la intervenció és posar en valor l’arquitectura i la riquesa patrimonial del conjunt, compatibilitzant els usos previstos i respectant l’estructura tipològica original de la casa fàbrica, tant a nivell volumètric com espacial.

Any: 2018 - in progress
Autors: Sausriballonch arquitectes
Col·laboradors: enginyers, calculista...

bottom of page