top of page

antoni duran

habitatge unifamiliar aïllat. Sant Quirze del Vallès

Partim d’un terreny amb una topografia gairebé plana, lleugerament elevat respecte el carrer, a tocar del casc urbà de Sant Quirze del Vallès. La peculiar forma trapezoidal de la parcel.la, la seva orientació i la voluntat de preservar la privacitat respecte les cases veïnes, ens aboquen a projectar una casa amb forma de L que rep el sol i gaudeix de les vistes al verd del paisatge i del propi jardí.

 

A mesura que el projecte avança la morfologia en forma en L es fragmenta amb la inserció  dels murs de tancament exteriors cap a l’interior, creant així patis semi-interiors. Aquests patis no només ajuden a segmentar els espais interiors si no que també generen connexions visuals entre ells i enriqueixen la relació de l’interior cap a l’exterior. A mes, la direcció d’aquests tancaments es perllonga cap al jardí ordenant les zones pavimentades i la piscina.

 

Els murs de tancaments es conceben com a elements estructurals de formigó que queden a la  vista, tant  a la façana com a l’interior de la casa.

 

La volumetria de la casa no és compacta, la formen diferents volums amb cobertes planes a diferents alçades, amb voladissos i zones porxades que alleugeren l’aparença de la casa.

A la façana orientada cap al pati una estructura porxada connecta els diferents volums de la casa proporcionant zones d’ombra durant l’estiu. Aquest disseny amb porxades i voladissos esdevé una solució passiva per a la protecció solar durant els mesos calorosos, alhora que permet l'entrada de la llum solar durant els mesos hivernals.

Any projecte: 2023

Estat: en construcció

Col.laboradors: Bernuz - Fernàndez arquitectes (càlcul d'estructura), Oriol Vidal Enginyeria (instal·lacions), Antoni Elvira (arquitecte tècnic), MINDING (estudi topogràfic), GEOMAR (estudi geotècnic). 

bottom of page